شاخون
شاخون
فروش لاین تلقیح مصنوعی کارنیکا

توضیحات آگهی

شروع فروش لاینهای کارنیکا از تیر ماه ۱۴۰۱ به صورت کلنی های جمعیت دار می باشد
برای سفارش تیر ماه تماس بگیرید لطفا
هر قاب جمعیت ۲ میلیون تومان