شاخون
شاخون

توضیحات آگهی

رنگ روشن و زعفرانی ماله کوهه بسیار خوش عطر وطعم
رنگ تیره ماله دشته و ماله پنبه اس